KART SİPARİŞİ VER

Müzik

Pokus’a kampanya öner!

Çerez Politikası

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olarak www.pokus.com.tr sayfasında çerezler kullanmaktayız. Web sayfamızı kullanarak aşağıda verilen açıklamalarımız ve ayarlamalarınız doğrultusunda bu çerezlerin kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.

Okumakta olduğunuz çerez politikamız çerezlerin ne olduğunu, onları nasıl kullandığımızı, sitemizdeki 3. taraf çerezlerin mahiyetini ve çerezlere ilişkin seçimlerinizi nasıl yapabileceğinizi açıklamaktadır.

Çerez nedir?

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sayfalarının internet tarayıcınız aracılığıyla size ilettiği küçük metin dosyalardır. Çerez dosyası web tarayıcınızda saklanır ve bizim (veya aşağıda açıklanan 3. tarafların) size tanımasını, bir sonraki ziyaretinizi bu yolla kolaylaştırmayı ve web servisini daha kullanışlı hale getirmeyi sağlar. Çerezler oturum süresince saklanabildiği gibi (oturum çerezleri) daha uzun ve fakat sınırlı daha uzun süreli saklanan çerezler de (kalıcı çerezler) mevcuttur.

Türk Telekom çerezleri nasıl kullanır?

İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınıza çerezler yerleştirmekteyiz. Bu çerezlerin kullanım amacı; internet sayfasının belirli fonksiyonlarını yerine getirebilmek, istatistiki veriler elde etmek, seçimlerinizi kaydetmek ve profilinize uygun reklam sunmak olarak sıralanabilir. Bu amaçları gerçekleştirme adına hem oturum çerezleri hem kalıcı çerezler kullanmaktayız. Amaçlarına göre kullandığımız çerezler:

Zorunlu Çerezler: Sayfalar arasında dolaştığınızda önceki sayfalarda yaptığınız seçimlerin hatırlanmasını sağlayan ve web sayfasına kayıt bilgilerinizi tutan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web sayfamız sağlıklı bir şekilde çalışmamaktadır.

İstatistiki çerezler: Siteye giriş sayısı, menülerin tıklanma sayısı gibi istatistiki bilgileri anonim olarak kullanarak sitemizi geliştirmemize yardım eden çerezlerdir.

Pazarlama çerezleri: Hem sitelerimize girdiğinizde sizi kampanyalarımızdan haberdar etmek amacıyla kullanılan hem de sayfamızdaki hareketleriniz doğrultusunda size uygun reklamların sunulması amacıyla reklam verenlerle paylaşılan çerezlerdir.

Kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlar ile sınırlı olarak ilgili web sitemiz üzerinden çerezler vasıtasıyla temin edilerek tamamen otomatik yöntemlerle, açık rızanızın temini ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız ve diğer hususlar ile ilgili detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme” metnimizi okuyabilirsiniz.

3. taraf çerezler nelerdir?

Kendi web sayfalarımızın gelişimi amacıyla kullandığımız çerezler yanında pazarlama ve istatistiki amaçlarla 3. taraf Şirketlerin çerezlerini izniniz doğrultusunda kullanabilmekteyiz.

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl değiştirebilirsiniz?

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme adına aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. Ancak bu çerezlerin kullanımını kapalı tuttuğunuz takdirde sayfamızda sunduğumuz özelliklerden tümünü kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi.

Abonelik Bilgileri: MSISDN (kullanıcı numarası) bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP bilgisi.

Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları ve alışveriş geçmişi bilgileri.

Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş bilgisi

Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgisi ve kredi kartı sahibinin ad ve soyadı

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilere daha iyi hizmetler sunulabilmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ödül / çekiliş / yarışma / hediye / teşekkür / kutlama / hatırlatma / marka işbirlikleri hakkında bilgilendirme,
 • Pokus kullanıcılarına özgü rehberin oluşturulması,
 • Pokus rehberi aracılığıyla üçüncü kişilerin uygulamaya davet edilmesi ve bu sürecin takibinin sağlanması,
 • Database loglarının güvenliğinin sağlanması,
 • Kampanya datalarının güvenliğinin sağlanması,
 • Panel erişim datalarının güvenliğinin sağlanması.
 • Ödeme işlemlerinin yürütülmesi,

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. vettyatirimciiliskileri.com.tr web sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri, 
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
 • İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

İlgili kişiye ait işlem güvenliği bilgileri, uygulamamızdaki veri güvenliğinin sağlanması ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sunulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içinde bulunan veri merkezlerimizde depolanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ilgili kişiler ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince web sitemiz ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla otomatik yöntemler/kısmi otomatik yöntemler ile temin edilerek işlenebilmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nda açıkça öngörülmesi,
  • 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da açıkça öngörülmesi,
  • 6102 s. Türk Ticaret Kanunu’nda açıkça öngörülmesi,
  • 6493 s. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da açıkça öngörülmesi,
  • 5549 s. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da açıkça öngörülmesi,
  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te açıkça öngörülmesi,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Türk Telekom tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

Direkt Başvuru:  TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi No:40 Kat:1 Oda:1 K08 Beşiktaş/İstanbul

Noter/Posta Kanalı:  TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi No:40 Kat:1 Oda:1 K08 Beşiktaş/İstanbul

KEP:  ttodemehizmetleri@hs03.kep.tr

Mail:  odemehizmetleri@turktelekom.com.tr

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine Başvurular Hakkında

Değerli bireysel müşterimiz, sunduğumuz hizmetlerden kaynaklı olarak yaşadığınız (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konusunda kuruluşumuza, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirmiş ve bu başvurunuz, başvuru tarihinizden itibaren 20 gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 günlük sürenin bitiminden itibaren, başvurunuz olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıtı yeterli bulmamanız halinde ise yanıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Link) uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkınız bulunmaktadır.

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir.

https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere buraya tıklayarak ( https://todeb.org.tr/sayfa/bireysel-musteri-hakem-heyeti/56/ ) ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bilgilendirme Broşürünü de inceleyebilirsiniz.

Ödeme Hizmeti ve Elektronik Para İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında

11.10.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu kapsamda, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemi yapmadan evvel kimin hesabına hareket ettiklerini TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda,

Kendi adına fakat başka bir gerçek kişi hesabına hareket eden gerçek kişiler,  i) Hangi gerçek kişi hesabına ve hangi sebeplerle hareket ettiğini belirten yazılı beyan, ii) Kendine ait kimlik belgesi, iii) Hesabına hareket ettiği kişi/kişilere ait kimlik belgelerini, iv) Verilen yetkiye dair noter onaylı vekaletnameyi,

Kendi adına fakat başka bir tüzel kişi hesabına hareket eden gerçek kişiler, i) Hangi tüzel kişi hesabına, hangi sebeplerle hareket ettiğini belirten yazılı beyan, ii)Kendine ait kimlik belgesini, iii) Hesabına hareket ettiği tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini, iv) İlgili tüzel kişilik tarafınca verilen yazılı talimat var ise, şirket imza sirküleriyle birlikte yazılı talimatı, v) Vekalet verilmiş ise noter onaylı vekaletnameyi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye iletmekle yükümlüdür.

Bildirim üzerine, işlemin gerçekleştirilmesini talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6 ila 14 maddeleri ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun ilgili mevzuatı çerçevesinde tespit edilir. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız kabul edilir.

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye yazılı bildiriminizi yukarıdaki bilgi ve belgelerle birlikte pokusuyum.musterikabul@turktelekom.com.tr adresine yapabilirsiniz.

POKUS UYGULAMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Pokus Uygulaması’na İlişkin Çerçeve Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) Gayrettepe Mahallesi, Vefa Bayırı Sokak No:2 Kat:15 34350 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 866024 sicil numarası ile kayıtlı TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TT Ödeme") ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi akdetmiş olan ödeme hizmeti kullanıcısı (“Gönderen/Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

TT Ödeme ve Gönderen/Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

1. TANIMLAR

Pokus Uygulaması/Uygulama: Tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin (Cep telefonu üzerinden kart bilgilerinin eklenmesi ile ödeme, para transferi yapabilme, para alabilme, kontör yükleme, fatura ödeme gibi ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan hizmetler başta olmak üzere) sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını,

Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı: İlgili Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup, bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan kuruluşları,

Gönderen/Kullanıcı: İşbu Sözleşme kapsamında ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: Ödeme İşlemine konu fonun ulaşması istenen ve Gönderenin mal veya hizmet temin etmek üzere TT Ödeme hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

Ödeme Emri: Kullanıcı/Gönderen tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla TT Ödeme’ye ve/veya Temsilcilerine SMS gönderilmesi, internet linkinin tıklanması, IVR üzerinden onay verilmesi vb. yöntemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere TT Ödeme tarafından belirlenen mevzuatın izin verdiği yöntemlerle verilen talimatı

Alıcı: Ödeme Emri kapsamında Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

Fraud: Müşterilerin, Temsilcilerin ve Temsilcilerin satış kanalının suç konusu teşkil etsin veya etmesin mevzuata ve/veya işbu Sözleşmeye aykırı ihmal ve/veya kasıt içeren tüm usulsüz eylem ve işlemleri nedeniyle TT Ödeme’nin ve/veya Müşterilerin ya da üçüncü kişilerin zarara uğramasına yol açabilecek tüm evrakta sahtecilik işlemleri, yetkisiz işlemler, Müşteri bilgilerini ele geçirme ve Müşterileri aldatma amaçlı sahte e-posta, SMS gönderimi veya sosyal medya içerikleri, web siteleri oluşturulması da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yapılan tüm hileli işlem, davranış ve faaliyetleri,

Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

İşlem Limiti: Tek seferde gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını,

Ödeme Aracı: TT Ödeme ile Gönderen arasında belirlenen ve Gönderen tarafından Ödeme Emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre, uygulama ve benzeri kişiye özel aracı,

Ödeme Hesabı: TT Ödeme nezdinde Gönderen adına açılan Ödeme İşleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

Ödeme Hizmeti: Kanun’un 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendinde yer alan, Gönderen tarafından Ödeme İşleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla veya başka bir yöntemle verildiği, Satıcıya veya Satıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılmak üzere ödemenin Gönderen ile Satıcı arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren Temsilciye yapıldığı ödeme işlemi hizmeti (“Mobil Ödeme”) ile Kanun’un 12. Maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde yer alan, fatura ödemelerine aracılık edilmesi hizmetini ve Elektronik Para ihracı hizmetleri ile birlikte Kanun’un 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) beninde yer alan ödeme hesabının işletilmesi ile Kanun’un 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yer alan para transferi hizmetlerini,

Ödeme İşlemi: Gönderen/Kullanıcı veya Satıcının/Alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Temsilci: Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile TT Ödeme adına ve hesabına işlem yapma yetkisini haiz TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş, TTNET A.Ş. ve http://www.turktelekomodemehizmetleri.com/ adresinde yer alan temsilcileri,

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu

MASAK Mevzuatı: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu, 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği dahil konuyla ilgili tüm mevzuatları,

MASAK İşlem Limitleri: 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin işlemlere ve ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlere ilişkin olarak belirlenen limitleri,

BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu,

TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Anonim Şirketi’ni,

İlgili Mevzuat: Ödeme hizmetleri ve elektronik haberleşme sektörlerine özgü olanlar başta olmak üzere, tarafların bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini yürütürken uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik, tebliğ vb. tüm hukuksal düzenlemeleri,

Yönetmelik: 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i,

Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

Fon: İlgili Mevzuat’ta tanımlandığı şekli ile banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,

Elektronik Para: TT Ödeme tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilecek, elektronik olarak saklanacak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ve TT Ödeme haricindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Ödeme Hizmeti almak isteyen tüketicilere TT Ödeme ve Temsilcisi aracılığı ile Ödeme Hizmeti verilmesi, Elektronik Para ihraç etmesi ve bu kapsamda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. TT Ödeme, BDDK nezdinde 6493 sayılı Kanun kapsamında Müşterilerine Temsilcileri aracılığıyla Ödeme Hizmetleri sağlamak hususunda yetkilendirilmiş olup, tüm faaliyetleri BDDK, TCMB gözetim ve denetimi altındadır.

TT Ödeme’nin Müşteri Hizmetleri ve Temsilci bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

TT Ödeme Müşteri Hizmetleri: 444 11 15 Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş Merkezi No: 1 34209 Güneşli / İstanbul http://www.turktelekomodemehizmetleri.com/  

Elektronik Posta Adresi: odemehizmetleri@turktelekom.com.tr

Temsilciler; TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara, TTNET A.Ş. Gayrettepe Mah. Vefa Bayırı Sok. No:2 Beşiktaş İstanbul, ayrıntılı bilgi için bkz. www.turktelekom.com.tr

Diğer temsilcilere ilişkin detaylı bilgiler http://www.turktelekomodemehizmetleri.com/ adresinde yer almaktadır.

İşbu Sözleşme TT Ödeme’nin uygun görmesi halinde, Gönderenin erişimine Uzaktan İletişim Aracı ile sunulabilir ve Gönderenin Uzaktan İletişim Aracı ile onay vermesi suretiyle kurulur. Gönderen tarafından Uzaktan İletişim Aracı ile Sözleşmenin kurulmasına onay verilmesi, Gönderenin işbu Sözleşmenin hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme Gönderen tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Taraflarca 7. madde uyarınca feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır.

GÖNDERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MASAK Mevzuatında belirlenen kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirmeyen Kullanıcı/Müşteriler MASAK İşlem Limitleri ile sınırlı olarak işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetlerinden yararlanabilecektir. MASAK Mevzuatında belirlenen kimlik doğrulama işlemini gerçekleştiren Kullanıcı/Gönderen TT Ödeme tarafından belirlenecek ve https://pokus.com.tr/limitler-ve-ucretler linkinde yayınlanan işlem limitleri kapsamında işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetlerinden yararlanabilecektir.

4.2. Gönderen, Ödeme Emrini iletmesi ile Ödeme İşleminin yetkilendirilmiş sayılacağını, Ödeme Emrinin, Temsilciye ulaştıktan sonra geri alınamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ödeme Emrinin alındığı an, Ödeme Emrinin TT Ödeme’ye veya Temsilciye ulaştığı andır. Ödeme emrinin TT Ödeme’ye iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Ödeme Emri, bir iş gününde en geç saat 16.00’ya kadar alınabilir; bu saatten sonra alınan Ödeme Emirleri ertesi iş günü alınmış addedilecektir. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları TT Ödeme’nin tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün Ödeme Emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Bu hallerde Gönderen, Ödeme Emrini en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabilir. Ödeme işleminin Satıcı/Alıcı tarafından veya Satıcı/Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda Gönderen, Ödeme Emrini TT Ödeme’ye ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Ödeme Emrini geri alamaz.

4.3. Gönderen, Ödeme Hizmetinin sunulması nedeniyle tahsil edilecek, Ödeme Emrinin alınmasından önce Uzaktan İletişim Aracı ile kendisine bildirilecek ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında 6493 sayılı Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendine uygun olarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde söz konusu ücret Temsilcinin düzenleyeceği faturaya yansıtılacak, Gönderenin ön ödemeli hat abonesi olması durumunda bakiyesinden düşülecektir. Ödeme İşleminin tamamlanma süresine ilişkin bilgi Uzaktan İletişim Aracı ile Gönderene bildirilecektir. Ödeme Hizmetleri aracılığıyla temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin ücretler ve ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar Satıcı tarafından belirlenmekte olup, TT Ödeme’nin bu konuda bir yetki veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. TT Ödeme, Gönderen tarafından kendisine iletilen ve tahsil edilen bedellerin Satıcı/Alıcı veya Satıcının/Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına ilgili mevzuatta belirtilen azami sürelere uygun olarak aktarılmasından sorumludur. TT Ödeme bu sorumluluğu yerine getiremediği takdirde, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Müşteriye iade edecektir. TT Ödeme’nin Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesine ilişkin sorumluluğu ödeme tutarının Satıcıya/Alıcıya veya Satıcının/Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılması itibariyle sona erer. TT Ödeme tarafından belirlenen İşlem Limitleri altındaki Ödeme İşlemlerinde TT Ödeme bu sürelere bağlı değildir.

4.5. Gönderen, TT Ödeme’nin Ödeme İşlemleri için internet sitesinde duyurmak suretiyle tek taraflı olarak İşlem Limitleri belirleyebileceğini ve İşlem Limitleri üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder.

4.6. Gönderen, TT Ödeme tarafından talep edilen bilgi ve onayları vererek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir. Elektronik para hizmetleri kapsamındaki işlemler için Gönderen’in Ödeme Aracı üzerinden ad, soyad, TCKN, doğum tarihi ve e-posta bilgileri ile TT Ödeme tarafından talep edilebilecek sair bilgileri sağlaması gerekmektedir. Gönderen Ödeme Aracı kullanılarak yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, İlgili Mevzuat uyarınca Ödeme Aracının kullanılması için gerekli bilgileri güvenli bir şekilde koruyacağını, Ödeme Aracına ve Hassas Ödeme Verilerine üçüncü kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini, bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlü olduğunu, bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını, bunların kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması veya iradesi dışında gerçekleşmiş veya hatalı herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda bu hususu öğrendiği andan itibaren Temsilciye veya TT Ödeme’ye derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönderen, kayıp, çalıntı veya usulsüz kullanım gibi durumları TT Ödeme Müşteri Hizmetleri’ne bildirecektir.

4.7. Gönderen, kendisine tahsis edilen Ödeme Aracı ve TT Ödeme veya Temsilcilere bildirdiği telefon numarası ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. Bu işlemler nedeni ile yapılan işleme yönelik ortaya çıkan bir itiraz ya da talep sonucunda, TT Ödeme veya Temsilcilerin zarara uğraması durumunda, Gönderene rücu etme hakkı saklıdır. Gönderen, yetkilendirmediği veya hatalı yahut iradesi dışında gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemini TT Ödeme’ye bildirdiği takdirde, derhal ve her halükârda Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde düzeltme talebinde bulunabilecektir. Gönderenin gerçekleşmiş bir Ödeme İşlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, işlemin Gönderen tarafından onaylandığının ve doğru bir şekilde kaydedildiğinin ispatı durumunda, TT Ödeme’nin Gönderene karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.7.1. Ödeme İşleminin Gönderen tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, işlem bedeli Satıcı/Alıcı veya Satıcının/Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılmayarak TT Ödeme tarafından Gönderene Temsilcileri aracılığıyla iade edecektir. İşlem bedeli Satıcı/Alıcı veya Satıcının/Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılmış ise, TT Ödeme söz konusu tutarı Satıcı/Alıcı veya Satıcının/Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısından iade talep ederek Gönderene aktarır. Bu işlemler sebebiyle TT Ödeme’nin zarara uğraması durumunda, TT Ödeme’nin zararını söz konusu bedelden mahsup etme hakkı saklıdır.

4.7.2. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi sonucu Ödeme Aracının ve Hassas Ödeme Verilerinin başkaları tarafından kullanılması durumunda, Gönderen, yetkilendirmediği Ödeme İşleminden doğan zararın 150 Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen, 4.5’inci madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Ancak Gönderen, Ödeme Aracını hileli kullanması veya madde 4.5’teki bildirim yükümlülüğünü kasten ve ağır ihmal ile yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

4.8. TT Ödeme tarafından sağlanan ödeme hizmetlerinin genel şart ve özelliklerine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler yürürlüğe girme tarihinden en az 30 (otuz) gün önce http://www.turktelekomodemehizmetleri.com/  ve/veya  www.pokus.com.tr internet sitesinden ve/veya Uygulama üzerinden ilan edilecektir. İlan edilen değişikliklere yürürlük tarihinden önce Gönderen tarafından itiraz edilmediği takdirde, değişiklikler Gönderen tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Gönderenin yürürlük tarihine kadar değişiklikler ile ilgili kabul etmediği hususlar olması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı olup, bu hakkın kullanılmadığı durumda Sözleşme değişen koşullar ile birlikte uygulanmaya devam edilecektir.

4.9. Gönderen, Sözleşme’nin imzalanması sırasında Temsilcilere ve TT Ödeme’ye başta mobil telefon numarası (MSISDN) olmak üzere verdiği bilgilerin doğru olduğunu, zaman içinde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal Temsilcilere veya TT Ödeme’ye bildireceğini, değişikliğe ilişkin TT Ödeme veya Temsilciler tarafından talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgeleri temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilere dayanılarak yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligatlar geçerli sayılacaktır. TT Ödeme veya Temsilciler, işbu Sözleşme ile Gönderen tarafından sağlanan bilgilerde eksiklik, yanlışlık veya sahtelik bulunduğu yahut bilgilerin güncel olmadığı konusunda makul şüphe duyduğu durumlarda işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri vermeme, durdurma hakkına sahiptir.

4.10. Gönderen, işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adresin kanuni ikametgâhı olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını, adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde TT Ödeme veya Temsilcilere bildirmekle yükümlü olduğunu, adres değişikliğini söz konusu süre zarfında TT Ödeme’ye veya Temsilcilere bildirmemesi halinde eski adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Gönderen, mal veya hizmetin sağlayıcısı (Satıcı) ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta TT Ödeme’nin taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili Satıcıya ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, şikayet ve benzeri hallerde TT Ödeme’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.12. Gönderenin, Satıcıya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Satıcı tarafından İlgili mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizi veya cezai şartın da işbu Sözleşme kapsamında TT Ödeme aracılığıyla tahsil edilebileceğini, Satıcının bu yöndeki talimatına istinaden Gönderenin Ödeme Hesabının ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder. Faiz veya cezai şart hesaplaması Satıcı tarafından gerçekleştirilecek olup Gönderen bu kapsamda TT Ödeme’den herhangi bir talepte bulunamaz.

4.13. Kanun’un 12. maddesinin (e) bendinde yer alan, fatura ödemelerine aracılık edilmesi hizmeti açısından fatura ödemeleri, faturası ödenmek istenen ve TT Ödeme’nin anlaşmalı olduğu kurumların sistemleri ile iletişim sağlanarak gerçekleştirilmekte olup bu işlem TT Ödeme anlık olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak işlemin azami tamamlanma süresi, faturası ödenmek istenen kurumun sistemlerine ve uygulamalarına bağlı olarak değişebilmekte olup TT Ödeme, fatura ödenmek istenen kurumun sistemleri nedeniyle meydana gelebilecek gecikme, aksaklık ya da ödemenin yapılamaması hallerinden sorumlu değildir.

4.14. Kanun’un 12. maddesinin (e) bendinde yer alan, fatura ödemelerine aracılık edilmesi hizmeti esnasında Gönderen’in faturasını ödemek istediği kurum uygulamalarına göre abonelik numarası, tesisat numarası, sözleşme numarası gibi bilgileri girmesi de gerekebilecek olup bu bilgilerin doğru girilmesinden münhasıran Gönderen sorumludur. Gönderen, bu bilgilerin doğru girilmemesinden kaynaklı olarak ödeme işleminin gerçekleştirilememesi halinde TT Ödeme’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder. 

4.15. İşbu Sözleşme’nin 5.7. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere Gönderen, faturası ödenmek istenen kurumun fatura bedeline ek olarak bu ödeme yönteminin kullanılması ile ilgili ek bedeller isteyebileceğini kabul eder.

4.16. TT Ödeme, anlaşmalı olduğu fatura ödemesi yapılabilecek kurumlara yenilerini ekleyebilir ya da anlaşmalı olduğu kurumlarla anlaşmalarını sonlandırabilir. Gönderen, TT Ödeme’ye bu kapsamda herhangi bir iddia veya talep iletemez.

5. TT Ödeme’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcılar tarafından satışa sunulacak veya temin edilecek ürün ve hizmetlerin Gönderen tarafından elektronik haberleşme cihazı veya başka bir yöntem aracılığıyla Ödeme Emri verilerek satın alınması için Gönderene Temsilcileri aracılığıyla TT Ödeme tarafından Ödeme Hizmetleri sağlanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Gönderene sağlanacak olan Ödeme Hizmetleri, Sözleşme’nin taraflarca imzalanmasından/onaylanmasından sonra sağlanmaya başlanacaktır.

5.2. İşbu Sözleşme kapsamında Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendine uygun olarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde Gönderenin satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedelleri, TT Ödeme’nin Temsilcisi tarafından düzenlenecek haberleşme faturalarının “Tahsilatına Aracılık Edilen Bedeller” veya benzer isimli kısmında gösterilmek suretiyle Türk Lirası olarak tahsil edilecek olup, ilgili ürün/hizmetlere ait faturaların düzenlenmesi ve Gönderene iletilmesi sorumluluğu TT Ödeme’ye ait olmayıp, Satıcıya aittir.

5.3. TT Ödeme, Satıcı/Alıcı veya Satıcının/Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına yalnızca Gönderenden kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 52 (1) maddesi uyarınca iletilen bedelleri ve işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat hükümleri doğrultusunda Gönderene iade edilmeyen tutarların aktarılmasından sorumludur. Gönderen, Satıcı veya Satıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının kendisinden tahsil edilmeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda TT Ödeme’nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. TT Ödeme bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderene’e/Kullanıcı’ya iade etmekle ve bu kapsamda Gönderen/Kullanıcı’nın herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarları ödemekle sorumlu olacaktır.

Tüketiciler Hakkında: İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ayıplı sunulması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15 (1) maddesi kapsamında, Kullanıcı Ödeme Hizmeti’nin yeniden görülmesi, Ödeme Hizmeti sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim talep etme veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

5.4. İşbu Sözleşme kapsamında Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendine uygun olarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde TT Ödeme’nin yükümlülüğü, kendisine Temsilcileri üzerinden aktarılan meblağların ilgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde Satıcıya veya Satıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılmasından ibaret olup, ilgili ürün ya da hizmetin satın alınmasına, teslim edilmesine, ürün ve hizmetlerdeki muhtemel ayıplara, caymaya ve sair hususlara ilişkin TT Ödeme’nin ya da Temsilcilerinin herhangi bir yükümlülük ya da sorumlulukları bulunmamaktadır.

5.5. TT Ödeme, Ödeme Aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda veya her türlü Fraud halinde Ödeme Aracını kullanıma kapatabilir ve bu durumu Gönderene bildirir. Sözleşme, ayrıca Gönderen’nin Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılması halinde askıya alınacaktır.TT Ödeme’nin bu durumda herhangi bir ihbar süresi vermeksizin Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı da saklıdır. Ödeme Aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, TT Ödeme, Ödeme Aracını kullanıma açabilir veya Gönderene yeni bir Ödeme Aracı temin edebilir.

5.6. TT Ödeme, Gönderenin işbu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesinin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuata aykırılık oluşturması ve diğer haklı sebeplerin varlığı halinde Ödeme Emrini reddetme hakkına sahip olup, ret gerekçesini Gönderene bildirir. Reddin haklı sebebe dayanması halinde TT Ödeme’nin Gönderene yapacağı bildirim için ücret talep etme hakkı saklıdır.

5.7. İşbu Sözleşme’ye www.pokus.com.tr adresinden erişilebilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetler ile ilgili İlgili Mevzuat kapsamında TT Ödeme veya Temsilciler tarafından yapılacak, Ödeme İşlemine özgü referans bilgisi, Satıcıya/Alıcıya ilişkin bilgi, Gönderenin/Kullanıcının ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya Ödeme Emrinde belirtilen para birimi cinsinden Ödeme İşlemi tutarı, Ödeme İşlemi için Gönderen/Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, varsa Ödeme İşleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan Ödeme İşleminin tutarı, Ödeme Emrinin alındığı veya Gönderenin/Kullanıcının hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi vesair tüm bildirimler SMS, Uygulama Ara yüzleri, USSD, WAP, IVR aracılığıyla veya Gönderenin faturasında paylaşılacaktır. Gönderenin/Kullanıcının ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu maddede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, TT Ödeme’nin Gönderenden/Kullanıcıdan ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

5.8. TT Ödeme tarafından sunulan Ödeme Hizmetlerinin kullanılabileceği mecralar ve Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetleri belirleme yetkisi münhasıran TT Ödeme’ye aittir. TT Ödeme bu mecraları ve temin edilecek mal veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilir.

5.9. Gönderen tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının ve/veya Hassas Ödeme Verisinin hatalı olması halinde TT Ödeme, Ödeme İşleminin gerçekleştirilememesinden sorumlu tutulamaz. Hatalı ödeme işlemine konu olan fonların geri alınması için TT Ödeme’nin Gönderenden ücret talep etme hakkı saklıdır.

5.10. Satıcı/Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Satıcı/Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşleminde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Gönderen gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. TT Ödeme Gönderenden talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, Ödeme İşleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmalıdır.

5.11. Ödeme İşlemine ilişkin onayın doğrudan TT Ödeme’ye verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Gönderene bildirimde bulunulması hallerinde Ödeme İşlemi için Gönderenin herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı bulunmamaktadır.

5.12. TT Ödeme, Gönderenin geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir.

5.13. TT Ödeme, Ödeme Hizmeti dahilinde Kullanıcı’ya Elektronik Para ihraç hizmeti sunabilir. Bu halde TT Ödeme, kendisi ya da Temsilcileri aracılığı ile Kullanıcı’dan aldığı fonları gecikmeksizin Elektronik Para’ya çevirir. TT Ödeme, Elektronik Para ihraç etmek üzere Kullanıcı’dan aldığı fonlara ilişkin alınan tutarı gösteren dekontu kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda Gönderen’e sunacaktır.

5.14. Kullanıcı, TT Ödeme’nin yukarıda bahsi geçen fonlara ilgili Mevzuat gereği faiz işletemeyeceğini, bunlar üzerinde Gönderen lehine Elektronik Para’nın tutulduğu süreye veya fon tutarına bağlı olarak menfaat sağlayamayacağını ve TT Ödeme’den bu yönde bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.15. Kullanıcı, TT Ödeme’nin belirlediği yöntemlerle TT Ödeme nezdinde sahip olduğu Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen Fon’a çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Şöyle ki, Kullanıcı, Elektronik Para ihracı amacıyla sağladığı Fonu;

(i) kendi banka hesabından ve/veya TT Ödeme’nin belirlediği nakit kabul edilen yöntemler (ATM’den ve Temsilciler vasıtasıyla nakit yatırma gibi) ile ve/veya diğer bir Pokus Kullanıcısı tarafından yapılan para transfer işlemi ile sağladığı takdirde, Uygulama içerisinde talepte bulunarak,

(ii) Kredi Kart’ından aktarmak suretiyle ve/veya iş bu madde de belirtilmemiş başka bir yöntemle sağladığı takdirde çağrı merkezi vasıtasıyla talepte bulunarak,

https://pokus.com.tr/limitler-ve-ucretler  linkinde  belirtilen ücretler dahilinde Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen Fon’a çevrilmesi talebinde bulunabilecektir.

TT Ödeme, Mevzuat’ta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine IBAN numarası dahil tüm bilgilerin TT Ödeme’ye eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 30 (otuz) gün içerisinde Elektronik Para karşılığı kadar Fon’un Kullanıcı tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

Fona çevirme işlemlerinde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hesabı sahibine ait olması şartı aranacaktır ve ilgili kontroller TT Ödeme tarafından münhasıran belirlenecek yöntemler ile yapılabilecektir. Kullanıcı, bu durumda https://pokus.com.tr/limitler-ve-ucretler web sitesinde belirtilen tutarda bir Fon’a çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen limitlerin üzerinde olması halinde, kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde bu tespit tamamlanana kadar kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.

5.16. TT Ödeme tarafından ihraç edilen Elektronik Para, en geç 1 (bir) yıl içerisinde kullanılmalıdır. Sözleşme sona ermeden veya Elektronik Para’nın son kullanma tarihinden önce ya da son kullanma tarihini 1 (bir) yıl geçtikten sonra fona çevrilmesi talep edilen Elektronik Para için TT Ödeme’nin ücret talep etme hakkı saklıdır.

5.17. TT Ödeme, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı Ödeme Hizmetleri karşılığında bir ücret talep edebilir. Elektronik Para ihracı hizmetleri ile birlikte Kanun’un 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) beninde yer alan ödeme hesabının işletilmesi ile Kanun’un 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yer alan para transferi hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek Ödeme İşlemleri ile ilgili ücretlere ilişkin tutarlar https://pokus.com.tr/limitler-ve-ucretler linkinde sunulmuştur.  Ayrıca, Gönderen’in, mal ve hizmet bedelini, elektronik haberleşme faturasının son ödeme tarihine kadar ödememesi halinde, TT Ödeme elektronik haberleşme faturasının son ödeme tarihinden itibaren gecikme süresine ve gecikme tutarına göre kademeli olarak Gönderen’den Gecikmiş Tahsilat Bedeli talep edebilir. TT Ödeme’nin işbu Sözleşme kapsamında sağladığı Ödeme Hizmetleri karşılığında tahsil edeceği ücret ile Gecikmiş Tahsilat Bedeli tutarları http://turktelekom.ly/mobilodeme linkinde yer alan “Türk Telekom Mobil Ödeme Ücretlendirme ve Limit Bilgileri” başlığı altında belirtilmiştir.

6. ORTAK HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat uyarınca Uzaktan İletişim Aracı ve sair yöntemlerle Gönderene yapılacak tüm bildirimlerin ispatında TT Ödeme ve Temsilcilerin işlem kayıtları esas alınacak, uyuşmazlık halinde delil olarak kabul edilecektir.

6.2. Ödeme İşleminin yabancı para birimi ile gerçekleştirilmesi durumunda TCMB efektif döviz kuru referans döviz kuru olarak kabul edilecek, referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

6.3. Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve tarafların işbu Sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine doğrudan engel nitelikteki olayların (Mücbir Sebepler) meydana gelmesi halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin TT Ödeme ve Temsilcilerin hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, TT Ödeme Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilecektir.

6.4. Taraflar, TCMB, BDDK ve BTK başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbu Sözleşmeye müdahalede bulunması veya işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girecek düzenlemeler nedeniyle Sözleşmedeki hükümlerin değişmesi veya kaldırılması zorunluluğunun doğması halinde, söz konusu değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu düzenlemeler nedeniyle Sözleşmenin ifasının kısmen veya tamamen imkânsız hale gelmesi veya Sözleşmenin mali dengesinin orantısız bir şekilde değişmesi sonucunun ortaya çıkması halinde, bu durum Mücbir Sebep kabul edilecektir.

6.5. Gönderen, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile TT Ödeme tarafından Temsilciler ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Gönderene ait bilgiler TT Ödeme’nin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Gönderen, TCMB, BDDK, BTK veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal TT Ödeme ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.6. TT Ödeme, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması için bilgi paylaşımının zorunlu olduğu iş ortakları, grup şirketleri, ilgili mal veya hizmetlerin sağlayıcıları ve fon aktarımı yapılan sair taraflar ile Gönderene ait kişisel veri ve işlem bilgilerini paylaşabilecektir. Gönderen bu kişilerle belirtilen amaçlarla bilgilerinin paylaşılmasına ve bilgilerinin bu kişilerce işlenmesine peşinen muvafakat eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

TT Ödeme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları ile rehberleri başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gönderen’e ait tüm kişisel veriler KVKK, ilgili yönetmelikler ve her halde TT Ödeme’nin internet sitesinde yer alan aydınlatma metnine ve uygulamada yer alan ön bilgilendirme formuna, mesafeli satış sözleşmesine uygun olarak işlenecek, saklanacak ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde kullanılacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi kapsamındaki ödeme hizmetleri açısından TT Ödeme ile Temsilciler arasındaki temsilcilik ilişkisi devam ettiği sürece yürürlükte kalacak olup, TT Ödeme ile Temsilciler arasındaki temsilcilik ilişkisi veya Gönderenin Temsilciler ile olan abonelik ilişkisi sona erdiği takdirde, Gönderene gerekli bildirim yapılmak suretiyle işbu Sözleşme kapsamında TT Ödeme’nin verdiği Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi kapsamındaki ödeme hizmetleri  sona erecektir.  Ancak diğer ödeme hizmetleri açısından yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.2. Gönderenin işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TT Ödeme işbu Sözleşmeyi feshetme ve ihlal sebebiyle maruz kalabileceği her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir.

8.3. Gönderen, Sözleşmeyi TT Ödeme’ye veya Temsilcilere 1 (bir) ay önceden yapacağı yazılı ihbarla sona erdirebilir. Bu durumda Gönderen, Sözleşmeye bağlı olarak ileri vadeli ödemeleri da dahil olmak üzere TT Ödeme’nin veya Temsilcilerin her türlü alacağını fer’ileri birlikte nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.4. TT Ödeme, 2 (iki) ay öncesinden Gönderene yazılı olarak bildirmek kaydıyla, fesih tarihine kadar Gönderene karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi haricinde bir sorumluluk doğurmayacak şekilde, tazminatsız olarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin TT Ödeme tarafından feshedilmesi halinde, Gönderenin TT Ödeme veya Temsilcilere karşı doğmuş olan borçları, TT Ödeme veya Temsilcinin ilk talebinde nakden ve defaten ödenir.

8.5. İşbu Sözleşme, TT Ödeme’nin düzenleyici otoriteler nezdinde sahip olduğu lisanslarının sona ermesi veya iptali halinde derhal, ilave bir bildirime gerek kalmaksızın ve TT Ödeme tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

9. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Taraflar, Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini işbu Sözleşme ile kabul ederler.

Tüketiciler Hakkında: Tüketiciler, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. BÖLÜNEBİLİRLİK: İş bu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin Mahkeme kararıyla veya yasal başka bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, söz konusu madde/maddelerin Sözleşmenin esaslı unsurlarından olmaması şartıyla, diğer maddeler geçerliliğini sürdürür. Böyle bir durumda taraflar, geçersiz/uygulanamaz hale gelen maddenin yerine, Sözleşmenin amacına en yakın bir başka madde hükmü düzenleyeceklerdir.

10.2. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: İşbu Sözleşme taraflar arasındaki ilişkinin çerçevesini oluşturmakta olup, Sözleşmedeki hiçbir hüküm, taraflar arasında diğerinin eylemi veya eylemsizliği ile ilgili bir tarafa sorumluluk yükleyecek herhangi bir ortaklık veya ortak girişim kurma veya hizmet alma borcu yüklememektedir.

10.3. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: Sözleşme, taraflar arasında Sözleşme konusu hakkında varılan mutabakat ve Sözleşmenin tamamını kapsar ve bu konuda daha önceki bütün sözlü ve yazılı anlaşmaların yerini alır. Tarafların hiçbiri Sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir anlaşma, düzenleme veya mutabakata dayanarak işlem yapma hakkına sahip değildir.

10.4. FERAGAT: İşbu Sözleşme hükümlerinden her iki tarafın usulünce imzaladığı yazılı bir belge olmadan feragat edilemez. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez. Bir yetki veya imtiyazın taraflardan herhangi biri tarafından tek başına veya kısmen kullanılması daha sonra kullanılmasını engellemez.

10.5. DEVİR YASAĞI: Gönderen işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve alacakları ile yükümlülüklerini diğer TT Ödeme’nin yazılı onayı olmaksızın tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez. 

ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE ANLADIM. SÖZLEŞMEDE YER ALAN TÜM HUSUSLARIN TARAFIMCA ONAYIM İLE BİRLİKTE KABUL EDİLMİŞ OLDUĞUNU VE ONAYLAMA TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

İşbu internet sitesinde (www.pokus.com.tr) yer alan metinler,resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile sitenintasarımı, sitenin alan adı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları,bileşenleri, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlükısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat TT Ödeme veElektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye (“TTÖHAŞ”) aittir. Bu içeriklerticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen,kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez,satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşaedilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislikyapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veyabaşka herhangi bir şekilde kullanılamaz.TTÖHAŞ’ın burada açıkçabelirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Bu internet sitesindeki tüm ticari markalar ve logolar TTHÖAŞveya üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu ticari marka ve logolar,hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.

TTÖHAŞ’ye ait işbu internet sitesi, kullanıcılarına kullanım kolaylığısağlamak amacıyla başka internet sitelerine bağlantılar içerebilir.Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine erişildiğinde, ositeyi kullanmadan önce o sitenin kuralları ve veri korumapolitikaları incelenmelidir.

www.pokus.com.tr İnternet sitesinin ziyaret edilmesi sırasındaelde edilen veriler yürürlükte olan veri güvenliği kurallarıdoğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir. İnternet sitesindeyer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri gizliliğiuygulamalarından TTHÖAŞ sorumlu tutulamaz.

İnternet sitesi ziyaret edildiğinde; sunucular tarafından standartolarak, ziyaretçinin internet hizmet sunucusu tarafından verilen IPadresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, siteüzerinden ziyaret edilen sayfalar, ziyaretin tarihi ve süresi kayıtedilir. Kişisel veriler ise ancak ziyaretçi tarafından girildiği takdirdekayıt altına alınır.

İnternet sitesi üzerinden toplanan veriler, sunulan hizmetler ilebağlantılı olarak işlenmekte ve sitenin teknik açıdan idaresi,müşteri yönetimi, ürün anketleri, pazarlama, sitedeki değişiklikleri,yeni servisleri veya teklifleri duyurma gibi amaçlarlakullanılmaktadır.

www.pokus.com.tr internet sitesi içerisinde sizden şahsi bilgi girişitalep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, .)sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla TTÖHAŞtarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izninizharicinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

TTÖHAŞ, tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları,kaybolmamaları, hasar görmemeleri veya yetkisi olmayankişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik veorganizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişiselverilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.

TTÖHAŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)kapsamında, ilgili kişinin kişisel verileri ile ilgili başvuruyapması durumunda, Aydınlatma Metninde yer alan “5. Hak veTalepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz” başlıklımaddesi uyarınca talepleri yerine getirecektir.Aydınlatma metni için tıklayınız.

TTÖHAŞ, tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları,kaybolmamaları, hasar görmemeleri veya yetkisi olmayankişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik veorganizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamakta ve KVKKile getirilen yükümlülükler uyarınca gereken özeni göstermektedir.

TTÖHAŞ web sitemiz, her zaman ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.TTÖHAŞ tarafından, ad ve soyad, posta adresi, telefon veelektronik posta adresi Şirketimiz tarafından sunulan hizmetle ilgiliziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir vebilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerlepaylaşılmaz. TTÖHAŞ, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veyaeksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımındankaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakatbunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafındansunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

TTÖHAŞ tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veyaizniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarlapaylaşılmayacaktır.

İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasındaoluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik,kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsüve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudanya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancakbunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, TTÖHAŞ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdaredilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Pokus’ta hangi kampanyaları görmek istersin?

Bir ya da birden fazla öneride bulunabilirsin.

Önerdiğin kampanyadan ilk seni haberdar etmemizi istiyorsan mail adresini ekle.

E-Mail bilgileriniz sadece Pokus hizmetinin sunulması kamsapında sizinle iletişime geçilmek için kullanılacaktır.

ÖNER